ویدئوهای ماشین سازی کیان ایده

دستگاه شرینک

دستگاه شرینک

فیلم روغن گیری کنجد

  • مشهد - شهرک صنعتی فناوری های برتر ، صنعت 2
  • 09151117146-09150017146
  • 05132400750
  • www.kianideh.ir
  • info@kianideh.ir